HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Tablo Boyutları


HTML tablolarının her sütun, satır veya tüm tablo için farklı boyutları olabilir.


     
     
     
     
     
     
     
     

Bir tablonun, satırın veya sütunun boyutunu belirtmek için veya özellikleriyle stylebirlikte özniteliği kullanın .widthheight


HTML Tablo Genişliği

Bir tablonun genişliğini ayarlamak için öğeye style özniteliği ekleyin <table>:

Örnek

Tablonun genişliğini %100 olarak ayarlayın:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Not: Bir genişlik için boyut birimi olarak bir yüzde kullanılması, bu öğenin, bu durumda öğe olan üst öğesiyle karşılaştırıldığında ne kadar geniş olacağı anlamına gelir <body> .


HTML Tablo Sütun Genişliği

     
     
     

Belirli bir sütunun boyutunu ayarlamak için style özniteliği bir <th>veya <td>öğesine ekleyin:

Örnek

İlk sütunun genişliğini %70 olarak ayarlayın:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th style="width:70%">Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>


HTML Tablosu Satır Yüksekliği

     
     
     

Belirli bir satırın yüksekliğini ayarlamak için, style niteliği bir tablo satırı öğesine ekleyin:

Örnek

İkinci satırın yüksekliğini 200 piksele ayarlayın:

<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr style="height:200px">
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

Tabloyu 300 piksel genişliğinde yapmak için CSS stillerini kullanın.

<tablo >
  <tr>
    <th>Ad</th>
    <th>Soyadı</th>
    <th>Puanlar</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith< /td>
    <td>50</td>
  </tr>
</tablo>