HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Alıntı ve Alıntı Öğeleri


Bu bölümde <blockquote>, <q>, <abbr>, <address>, <cite>ve <bdo>HTML öğelerini inceleyeceğiz.


Örnek

Here is a quote from WWF's website:

For nearly 60 years, WWF has been protecting the future of nature. The world's leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by more than one million members in the United States and close to five million globally.

Alıntılar için HTML <blockquote>

HTML <blockquote>öğesi, başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar.

<blockquote>Tarayıcılar genellikle öğeleri girintiler .

Örnek

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

Kısa Alıntılar için HTML <q>

HTML <q>etiketi kısa bir alıntı tanımlar.

Tarayıcılar normalde alıntının etrafına tırnak işaretleri ekler.

Örnek

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>


Kısaltmalar için HTML <abbr>

HTML <abbr>etiketi, "HTML", "CSS", "Mr.", "Dr.", "ASAP", "ATM" gibi bir kısaltma veya kısaltma tanımlar.

Kısaltmaları işaretlemek, tarayıcılara, çeviri sistemlerine ve arama motorlarına faydalı bilgiler verebilir.

İpucu: Fareyi öğenin üzerine getirdiğinizde kısaltmanın/kısaltmanın açıklamasını göstermek için genel başlık özniteliğini kullanın. 

Örnek

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

İletişim Bilgileri için HTML <adres>

HTML <address>etiketi, bir belgenin veya makalenin yazarı/sahibi için iletişim bilgilerini tanımlar.

İletişim bilgileri bir e-posta adresi, URL, fiziksel adres, telefon numarası, sosyal medya tanıtıcısı vb. olabilir.

Öğedeki metin <address>genellikle italik olarak işlenir ve tarayıcılar her zaman öğeden önce ve sonra bir satır sonu ekler <address>.

Örnek

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

İş Başlığı için HTML <cite>

HTML <cite>etiketi, yaratıcı bir çalışmanın başlığını tanımlar (ör. kitap, şiir, şarkı, film, resim, heykel vb.).

Not: Bir kişinin adı bir eserin başlığı değildir.

Öğedeki metin <cite>genellikle italik olarak işlenir .

Örnek

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

Çift Yönlü Geçersiz Kılma için HTML <bdo>

BDO, Çift Yönlü Geçersiz Kılma anlamına gelir.

HTML <bdo>etiketi, geçerli metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır:

Örnek

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>

HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

"cool" harflerinin etrafına tırnak işaretleri eklemek için bir HTML öğesi kullanın.

<p>
öyleyimserin.
</p>


HTML Alıntı ve Alıntı Öğeleri

Tag Description
<abbr> Defines an abbreviation or acronym
<address> Defines contact information for the author/owner of a document
<bdo> Defines the text direction
<blockquote> Defines a section that is quoted from another source
<cite> Defines the title of a work
<q> Defines a short inline quotation

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .