HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML kimliği Özelliği


HTML idözelliği, bir HTML öğesi için benzersiz bir kimlik belirtmek için kullanılır.

Bir HTML belgesinde aynı kimliğe sahip birden fazla öğeniz olamaz.


Kimlik Özelliğini Kullanma

Nitelik id, bir HTML öğesi için benzersiz bir kimlik belirtir. Niteliğin değeri id , HTML belgesinde benzersiz olmalıdır.

Nitelik id, bir stil sayfasında belirli bir stil bildirimine işaret etmek için kullanılır. Ayrıca JavaScript tarafından belirli bir kimliğe sahip öğeye erişmek ve bunları işlemek için kullanılır.

id için sözdizimi şöyledir: bir hash karakteri (#) ve ardından bir id adı yazın. Ardından, küme parantezleri {} içinde CSS özelliklerini tanımlayın.

Aşağıdaki örnekte <h1>"myHeader" kimliğine işaret eden bir öğemiz var. Bu öğe , başlık bölümündeki stil tanımına <h1> göre stillendirilecektir :#myHeader

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<h1 id="myHeader">My Header</h1>

</body>
</html>

Not: Kimlik adı büyük/küçük harf duyarlıdır!

Not: Kimlik adı en az bir karakter içermeli, sayı ile başlamamalı ve boşluk (boşluk, sekme vb.) içermemelidir.


Sınıf ve Kimlik Arasındaki Fark

Bir sınıf adı, birden çok HTML öğesi tarafından kullanılabilirken, bir kimlik adı, sayfa içinde yalnızca bir HTML öğesi tarafından kullanılmalıdır:

Örnek

<style>
/* Style the element with the id "myHeader" */
#myHeader {
  background-color: lightblue;
  color: black;
  padding: 40px;
  text-align: center;
}

/* Style all elements with the class name "city" */
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>

<!-- An element with a unique id -->
<h1 id="myHeader">My Cities</h1>

<!-- Multiple elements with same class -->
<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

İpucu: CSS Eğitimimizde CSS hakkında çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz .Kimlikli ve Bağlantılı HTML Yer İmleri

HTML yer imleri, okuyucuların bir web sayfasının belirli bölümlerine atlamasına izin vermek için kullanılır.

Sayfanız çok uzunsa yer imleri yararlı olabilir.

Bir yer imi kullanmak için önce onu oluşturmanız ve ardından ona bir bağlantı eklemeniz gerekir.

Ardından, bağlantı tıklandığında sayfa, yer iminin bulunduğu konuma kaydırılır.

Örnek

idİlk olarak, öznitelik ile bir yer imi oluşturun :

<h2 id="C4">Chapter 4</h2>

Ardından, aynı sayfadan yer işaretine ("4. Bölüme Atla") bir bağlantı ekleyin:

Örnek

<a href="#C4">Jump to Chapter 4</a>

Veya başka bir sayfadan yer işaretine ("4. Bölüme Atla") bir bağlantı ekleyin:

<a href="html_demo.html#C4">Jump to Chapter 4</a>

JavaScript'te id Niteliğini Kullanma

Nitelik id, JavaScript tarafından o belirli öğe için bazı görevleri gerçekleştirmek için de kullanılabilir.

JavaScript, belirli bir kimliğe sahip bir öğeye şu getElementById()yöntemle erişebilir:

Örnek

idJavaScript ile metni işlemek için özniteliği kullanın :

<script>
function displayResult() {
  document.getElementById("myHeader").innerHTML = "Have a nice day!";
}
</script>

İpucu: JavaScript'i HTML JavaScript bölümünde veya JavaScript Eğitimimizde inceleyin .


Bölüm özeti

  • Nitelik id, bir HTML öğesi için benzersiz bir kimlik belirtmek için kullanılır
  • Özelliğin değeri id , HTML belgesinde benzersiz olmalıdır
  • Öznitelik , id belirli bir öğeye stil vermek/seçmek için CSS ve JavaScript tarafından kullanılır
  • Özelliğin değeri büyük/ id küçük harfe duyarlıdır
  • Nitelik id ayrıca HTML yer imleri oluşturmak için kullanılır
  • JavaScript, belirli bir kimliğe sahip bir öğeye getElementById() yöntemle erişebilir

HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

H1 öğesini kırmızı yapmak için doğru HTML özniteliğini ekleyin.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#myheader {color:red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>Ana Sayfam</h1>

</body>
</html>