HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Metin Biçimlendirme


HTML, metni özel bir anlamla tanımlamak için çeşitli öğeler içerir.


Örnek

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript


HTML Biçimlendirme Öğeleri

Biçimlendirme öğeleri, özel metin türlerini görüntülemek için tasarlanmıştır:

  • <b>- Kalın yazı
  • <strong>- Önemli metin
  • <i>- İtalik metin
  • <em>- Vurgulanan metin
  • <mark>- İşaretli metin
  • <small>- Daha küçük metin
  • <del>- Silinen metin
  • <ins>- Eklenen metin
  • <sub>- Alt simge metni
  • <sup>- Üst simge metni

HTML <b> ve <strong> Öğeleri

HTML <b>öğesi, herhangi bir ekstra önem olmaksızın kalın metni tanımlar.

Örnek

<b>This text is bold</b>

HTML <strong>öğesi, metni güçlü bir öneme sahip olarak tanımlar. İçerideki içerik genellikle kalın olarak gösterilir.

Örnek

<strong>This text is important!</strong>


HTML <i> ve <em> Öğeleri

HTML <i>öğesi, metnin bir bölümünü alternatif bir ses veya ruh halinde tanımlar. İçerideki içerik tipik olarak italik olarak görüntülenir.

İpucu: Etiket <i>genellikle teknik bir terimi, başka bir dilden bir ifadeyi, bir düşünceyi, bir gemi adını vb. belirtmek için kullanılır.

Örnek

<i>This text is italic</i>

HTML <em>öğesi vurgulanan metni tanımlar. İçerideki içerik tipik olarak italik olarak görüntülenir.

İpucu:<em> Bir ekran okuyucu , sözel vurguyu kullanarak sözcükleri vurgulayarak telaffuz edecektir .

Örnek

<em>This text is emphasized</em>

HTML <küçük> Öğesi

HTML <small>öğesi daha küçük metni tanımlar:

Örnek

<small>This is some smaller text.</small>

HTML <işareti> Öğesi

HTML <mark>öğesi, işaretlenmesi veya vurgulanması gereken metni tanımlar:

Örnek

<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>

HTML <del> Öğesi

HTML <del>öğesi, bir belgeden silinen metni tanımlar. Tarayıcılar genellikle silinen metinde bir çizgi çizer:

Örnek

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

HTML <ins> Öğesi

HTML <ins>öğesi, bir belgeye eklenmiş bir metni tanımlar. Tarayıcılar genellikle eklenen metnin altını çizer:

Örnek

<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>

HTML <sub> Öğesi

HTML <sub>öğesi, alt simge metnini tanımlar. Alt simge metni, normal satırın yarım karakter altında görünür ve bazen daha küçük bir yazı tipiyle işlenir. Alt simge metni, H 2 O gibi kimyasal formüller için kullanılabilir :

Örnek

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

HTML <sup> Öğesi

HTML <sup>öğesi, üst simge metnini tanımlar. Üst simge metni, normal satırın yarım karakter üzerinde görünür ve bazen daha küçük bir yazı tipiyle işlenir. Üst simge metni, WWW [1] gibi dipnotlar için kullanılabilir :

Örnek

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

Aşağıdaki paragrafta "bozulma" kelimesine ekstra önem verin.

<p>
WWF'nin görevi, bozulmagezegenimizin doğal ortamından
</p>


HTML Metin Biçimlendirme Öğeleri

Tag Description
<b> Defines bold text
<em> Defines emphasized text 
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<small> Defines smaller text
<strong> Defines important text
<sub> Defines subscripted text
<sup> Defines superscripted text
<ins> Defines inserted text
<del> Defines deleted text
<mark> Defines marked/highlighted text

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .