HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML sınıfı Özelliği


HTML classniteliği, bir HTML öğesi için bir sınıf belirtmek için kullanılır.

Birden çok HTML öğesi aynı sınıfı paylaşabilir.


Sınıf Özniteliğini Kullanma

Nitelik classgenellikle bir stil sayfasında bir sınıf adına işaret etmek için kullanılır. Belirli sınıf adına sahip öğelere erişmek ve bunları değiştirmek için bir JavaScript tarafından da kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekte , "city" değerine <div>sahip bir özniteliğe sahip üç öğemiz var. classÜç öğenin tümü , başlık bölümündeki stil tanımına <div> göre eşit olarak stillendirilecektir :.city

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Tokyo</h2>
  <p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
</div>

</body>
</html>

Aşağıdaki örnekte , "note" değerine <span>sahip bir özniteliğe sahip iki öğemiz var. classHer iki öğe de başlık bölümündeki stil tanımına <span> göre eşit olarak stillendirilecektir :.note

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.note {
  font-size: 120%;
  color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My <span class="note">Important</span> Heading</h1>
<p>This is some <span class="note">important</span> text.</p>

</body>
</html>

İpucu: Nitelik class, herhangi bir HTML öğesinde kullanılabilir.

Not: Sınıf adı büyük/küçük harf duyarlıdır!

İpucu: CSS Eğitimimizde CSS hakkında çok daha fazla bilgi edinebilirsiniz .Sınıf Sözdizimi

Bir sınıf oluşturmak için; bir nokta (.) karakteri ve ardından bir sınıf adı yazın. Ardından, küme parantezleri {} içinde CSS özelliklerini tanımlayın:

Örnek

"Şehir" adında bir sınıf oluşturun:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  padding: 10px;
}
</style>
</head>
<body>

<h2 class="city">London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>

<h2 class="city">Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>

<h2 class="city">Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>

</body>
</html>

Çoklu Sınıflar

HTML öğeleri birden fazla sınıfa ait olabilir.

Birden çok sınıf tanımlamak için sınıf adlarını bir boşlukla ayırın, örneğin <div class="city main">. Öğe, belirtilen tüm sınıflara göre şekillendirilecektir.

Aşağıdaki örnekte, ilk öğe hem sınıfa <h2>hem de sınıfa aittir ve her iki sınıftan da CSS stillerini alacaktır:  citymain

Örnek

<h2 class="city main">London</h2>
<h2 class="city">Paris</h2>
<h2 class="city">Tokyo</h2>

Farklı Öğeler Aynı Sınıfı Paylaşabilir

Farklı HTML öğeleri aynı sınıf adına işaret edebilir.

Aşağıdaki örnekte, hem <h2>ve <p> "city" sınıfını işaret eder ve aynı stili paylaşır:

Örnek

<h2 class="city">Paris</h2>
<p class="city">Paris is the capital of France</p>

JavaScript'te Sınıf Niteliğinin Kullanımı

Sınıf adı, belirli öğeler için belirli görevleri gerçekleştirmek için JavaScript tarafından da kullanılabilir.

JavaScript, belirli bir sınıf adına sahip öğelere şu getElementsByClassName()yöntemle erişebilir:

Örnek

"Şehir" sınıf adına sahip tüm öğeleri gizlemek için bir düğmeye tıklayın:

<script>
function myFunction() {
  var x = document.getElementsByClassName("city");
  for (var i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
}
</script>

Yukarıdaki örnekteki kodu anlamadıysanız endişelenmeyin.

JavaScript hakkında daha fazlasını HTML JavaScript bölümümüzde öğreneceksiniz veya JavaScript Eğitimimizi inceleyebilirsiniz .


Bölüm özeti

  • HTML classözelliği, bir öğe için bir veya daha fazla sınıf adını belirtir.
  • Sınıflar, belirli öğeleri seçmek ve bunlara erişmek için CSS ve JavaScript tarafından kullanılır.
  • Nitelik class, herhangi bir HTML öğesinde kullanılabilir
  • Sınıf adı büyük/küçük harf duyarlıdır
  • Farklı HTML öğeleri aynı sınıf adına işaret edebilir
  • JavaScript, belirli bir sınıf adına sahip öğelere getElementsByClassName() yöntemle erişebilir

HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

"Özel" adlı bir sınıf seçici oluşturun.

"Özel" sınıfın içine "mavi" değerine sahip bir renk özelliği ekleyin.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<stil>

  ;

</style>
</head>
<body>

<p class="special">Paragrafım</p>

</body>
</html>