HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Tablo Başlıkları


HTML tabloları, her sütun veya satır için veya birçok sütun/satır için başlık içerebilir.


EMIL TOBIAS LINUS
     
     
     
     
     
8:00    
9:00    
10:00    
11:00    
12:00    
13:00    
AY sal EVLENMEK TOPLAMAK Cuma
8:00          
9:00          
10:00          
11:00          
12:00          
ARALIK AYI
     
     
     
     
     

HTML Tablo Başlıkları

Tablo başlıkları thöğelerle tanımlanır, her thöğe bir tablo hücresini temsil eder.

Örnek

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Dikey Tablo Başlıkları

İlk sütunu tablo başlıkları olarak kullanmak için her satırdaki ilk hücreyi bir thöğe olarak tanımlayın:

Örnek

<table>
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <td>Jill</td>
    <td>Eve</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Lastname</th>
    <td>Smith</td>
    <td>Jackson</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Age</th>
    <td>94</td>
    <td>50</td>
  </tr>
</table>


Tablo Başlıklarını Hizala

Varsayılan olarak, tablo başlıkları kalın ve ortalanmıştır:

İlk adı Soyadı Yaş
Jill Smith 50
Havva Jackson 94

Tablo başlıklarını sola hizalamak için CSS text-alignözelliğini kullanın:

Örnek

th {
  text-align: left;
}

Birden Çok Sütun için Başlık

İki veya daha fazla sütuna yayılan bir başlığınız olabilir.

İsim Yaş
Jill Smith 50
Havva Jackson 94

Bunu yapmak için, colspanöğedeki özniteliği kullanın <th>:

Örnek

<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Name</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>

Tablo başlığı

Tüm tablo için başlık görevi gören bir başlık ekleyebilirsiniz.

Aylık tasarruf
Ay tasarruf
Ocak ayı 100$
Şubat 50 dolar

Bir tabloya başlık eklemek için <caption>etiketi kullanın:

Örnek

<table style="width:100%">
  <caption>Monthly savings</caption>
  <tr>
    <th>Month</th>
    <th>Savings</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>January</td>
    <td>$100</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>February</td>
    <td>$50</td>
  </tr>
</table>

Not: Etiket <caption>, etiketten hemen sonra eklenmelidir <table>.


HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

"Adlar" yazan bir tablo başlığı ekleyin.

<tablo>
  
  <tr>
    <th>Ad</th>
    <th>Soyadı</th>
    <th>Puanlar</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</ td>
    <td>50</td>
  </tr>
</tablo>