HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Semantik Elemanları


Anlamsal öğeler = anlamı olan öğeler.


Semantik Öğeler Nelerdir?

Anlamsal bir öğe, anlamını hem tarayıcı hem de geliştirici için net bir şekilde tanımlar.

Anlamsal olmayan öğelere örnekler : <div>ve <span>- İçeriği hakkında hiçbir şey söylemez.

Anlamsal öğe örnekleri : <form>, <table>, ve <article>- İçeriğini açıkça tanımlar.


HTML'deki Semantik Öğeler

Birçok web sitesi, gezinmeyi, üstbilgiyi ve altbilgiyi belirtmek için <div id="nav"> <div class="header"> <div id="footer"> gibi HTML kodu içerir.

HTML'de bir web sayfasının farklı bölümlerini tanımlamak için kullanılabilecek bazı anlamsal öğeler vardır:  

 • <makale>
 • <yan>
 • <detaylar>
 • <şekil yazısı>
 • <şekil>
 • <altbilgi>
 • <başlık>
 • <ana>
 • <işaret>
 • <nav>
 • <bölüm>
 • <özet>
 • <zaman>
HTML Semantik Elemanları


HTML <bölüm> Öğesi

<section>Öğe, bir belgedeki bir bölümü tanımlar .

W3C'nin HTML belgelerine göre: "Bir bölüm, tipik olarak bir başlık içeren tematik bir içerik gruplandırmasıdır."

<section>Bir elemanın nerede kullanılabileceğine dair örnekler :

 • Bölümler
 • Tanıtım
 • Haber öğeleri
 • İletişim bilgileri

Bir web sayfası normalde giriş, içerik ve iletişim bilgileri için bölümlere ayrılabilir.

Örnek

Bir belgede iki bölüm:

<section>
<h1>WWF</h1>
<p>The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international organization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the environment, formerly named the World Wildlife Fund. WWF was founded in 1961.</p>
</section>

<section>
<h1>WWF's Panda symbol</h1>
<p>The Panda has become the symbol of WWF. The well-known panda logo of WWF originated from a panda named Chi Chi that was transferred from the Beijing Zoo to the London Zoo in the same year of the establishment of WWF.</p>
</section>


HTML <makale> Öğesi

Öğe , <article>bağımsız, kendi kendine yeten içeriği belirtir.

Bir makale kendi başına anlamlı olmalı ve web sitesinin geri kalanından bağımsız olarak dağıtılabilir olmalıdır.

<article>Öğenin nerede kullanılabileceğine ilişkin örnekler :

 • Forum gönderileri
 • Blog gönderileri
 • Kullanıcı yorumları
 • Ürün kartları
 • Gazete makaleleri

Örnek

Bağımsız, müstakil içeriğe sahip üç makale:

<article>
<h2>Google Chrome</h2>
<p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
</article>

<article>
<h2>Mozilla Firefox</h2>
<p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
</article>

<article>
<h2>Microsoft Edge</h2>
<p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
</article>

Örnek 2

<article> öğesinin stilini belirlemek için CSS kullanın:

<html>
<head>
<style>
.all-browsers {
  margin: 0;
  padding: 5px;
  background-color: lightgray;
}

.all-browsers > h1, .browser {
  margin: 10px;
  padding: 5px;
}

.browser {
  background: white;
}

.browser > h2, p {
  margin: 4px;
  font-size: 90%;
}
</style>
</head>
<body>

<article class="all-browsers">
  <h1>Most Popular Browsers</h1>
  <article class="browser">
    <h2>Google Chrome</h2>
    <p>Google Chrome is a web browser developed by Google, released in 2008. Chrome is the world's most popular web browser today!</p>
  </article>
  <article class="browser">
    <h2>Mozilla Firefox</h2>
    <p>Mozilla Firefox is an open-source web browser developed by Mozilla. Firefox has been the second most popular web browser since January, 2018.</p>
  </article>
  <article class="browser">
    <h2>Microsoft Edge</h2>
    <p>Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft, released in 2015. Microsoft Edge replaced Internet Explorer.</p>
  </article>
</article>

</body>
</html>

<makale>'yi <bölüm> içinde mi yoksa Versa Versa'ya mı yerleştiriyorsunuz?

Öğe , <article> bağımsız, kendi kendine yeten içeriği belirtir.

<section>Öğe, bir belgedeki bölümü tanımlar .

Bu öğeleri nasıl iç içe geçireceğimize karar vermek için tanımları kullanabilir miyiz? Hayır yapamayız!

<section>Böylece, elementler içeren <article>elementler ve <article>elementler içeren elementler içeren HTML sayfaları bulacaksınız <section>.


HTML <header> Öğesi

Öğe , <header>tanıtım içeriği için bir kapsayıcıyı veya bir dizi gezinme bağlantısını temsil eder.

Bir <header>öğe tipik olarak şunları içerir:

 • bir veya daha fazla başlık öğesi (<h1> - <h6>)
 • logo veya simge
 • yazarlık bilgileri

Not:<header> Bir HTML belgesinde birkaç öğeniz olabilir. Ancak, bir veya başka bir öğenin <header>içine yerleştirilemez .<footer><address><header>

Örnek

<makale> için bir başlık: 

<article>
  <header>
    <h1>What Does WWF Do?</h1>
    <p>WWF's mission:</p>
  </header>
  <p>WWF's mission is to stop the degradation of our planet's natural environment,
  and build a future in which humans live in harmony with nature.</p>
</article>

HTML <footer> Öğesi

<footer>Öğe, bir belge veya bölüm için bir altbilgi tanımlar .

Bir <footer>öğe tipik olarak şunları içerir:

 • yazarlık bilgileri
 • telif hakkı bilgisi
 • iletişim bilgileri
 • site haritası
 • en iyi bağlantılara geri dön
 • İlgili belgeler

Bir belgede birkaç <footer>öğeye sahip olabilirsiniz.

Örnek

Bir belgedeki alt bilgi bölümü:

<footer>
  <p>Author: Hege Refsnes</p>
  <p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p>
</footer>

HTML <nav> Öğesi

<nav>Öğe, bir dizi gezinme bağlantısını tanımlar .

<nav>Bir belgenin tüm bağlantılarının bir öğenin içinde OLMAMASI gerektiğine dikkat edin . <nav>Öğe yalnızca ana gezinme bağlantıları bloğu için tasarlanmıştır .

Engelli kullanıcılar için ekran okuyucular gibi tarayıcılar, bu içeriğin ilk oluşturma işleminin atlanıp atlanmayacağını belirlemek için bu öğeyi kullanabilir.

Örnek

Bir dizi gezinme bağlantısı:

<nav>
  <a href="/html/">HTML</a> |
  <a href="/css/">CSS</a> |
  <a href="/js/">JavaScript</a> |
  <a href="/jquery/">jQuery</a>
</nav>

HTML <yan> Öğesi

<aside>Öğe, yerleştirildiği içerikten başka bir içerik tanımlar (kenar çubuğu gibi) .

İçerik, dolaylı olarak çevreleyen <aside>içerikle ilgili olmalıdır.

Örnek

Yerleştirildiği içeriğin dışında bazı içerikleri görüntüleyin:

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>
<h4>Epcot Center</h4>
<p>Epcot is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</aside>

Örnek 2

<aside> öğesinin stilini belirlemek için CSS kullanın:

<html>
<head>
<style>
aside {
  width: 30%;
  padding-left: 15px;
  margin-left: 15px;
  float: right;
  font-style: italic;
  background-color: lightgray;
}
</style>
</head>
<body>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

<aside>
<p>The Epcot center is a theme park at Walt Disney World Resort featuring exciting attractions, international pavilions, award-winning fireworks and seasonal special events.</p>
</aside>

<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>
<p>My family and I visited The Epcot center this summer. The weather was nice, and Epcot was amazing! I had a great summer together with my family!</p>

</body>
</html>

HTML <şekil> ve <figcaption> Öğeleri

<figure>etiketi, çizimler, diyagramlar, fotoğraflar, kod listeleri vb. gibi bağımsız içeriği belirtir .

etiketi, bir öğe <figcaption>için bir başlık tanımlar . <figure>Öğe , <figcaption>bir öğenin ilk veya son çocuğu olarak yerleştirilebilir <figure>.

<img>Öğe, gerçek görüntüyü/illüstrasyonu tanımlar  .

Örnek

<figure>
  <img src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
  <figcaption>Fig1. - Trulli, Puglia, Italy.</figcaption>
</figure>

Neden Semantik Öğeler?

W3C'ye göre: "Semantik bir Web, verilerin uygulamalar, işletmeler ve topluluklar arasında paylaşılmasına ve yeniden kullanılmasına izin verir."


HTML'deki Semantik Öğeler

Aşağıda, HTML'deki bazı anlamsal öğelerin bir listesi bulunmaktadır.

Tag Description
<article> Defines independent, self-contained content
<aside> Defines content aside from the page content
<details> Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption> Defines a caption for a <figure> element
<figure> Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer> Defines a footer for a document or section
<header> Specifies a header for a document or section
<main> Specifies the main content of a document
<mark> Defines marked/highlighted text
<nav> Defines navigation links
<section> Defines a section in a document
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
<time> Defines a date/time

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .