HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Bağlantıları


Bağlantılar hemen hemen tüm web sayfalarında bulunur. Bağlantılar, kullanıcıların sayfadan sayfaya kendi yollarını tıklamalarına izin verir.


HTML Bağlantıları - Köprüler

HTML bağlantıları köprülerdir.

Bir bağlantıya tıklayıp başka bir belgeye atlayabilirsiniz.

Fareyi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde, fare oku küçük bir ele dönüşecektir.

Not: Bir bağlantının metin olması gerekmez. Bir bağlantı, bir resim veya başka bir HTML öğesi olabilir!


HTML Bağlantıları - Sözdizimi

HTML <a>etiketi bir köprüyü tanımlar. Aşağıdaki sözdizimine sahiptir:

<a href="url">link text</a>

Öğenin en önemli özelliği , bağlantının hedefini belirten niteliktir.<a> href

Bağlantı metni , okuyucunun görebileceği kısımdır.

Bağlantı metnine tıklamak, okuyucuyu belirtilen URL adresine gönderecektir.

Örnek

Bu örnek, W3Schools.com'a nasıl bağlantı oluşturulacağını gösterir:

<a href="https://www.w3schools.com/">Visit W3Schools.com!</a>

Varsayılan olarak, bağlantılar tüm tarayıcılarda aşağıdaki gibi görünecektir:

 • Ziyaret edilmemiş bir bağlantının altı çizili ve mavidir
 • Ziyaret edilen bir bağlantının altı çizili ve mor
 • Aktif bir bağlantının altı çizili ve kırmızı

İpucu: Bağlantılar, başka bir görünüm elde etmek için elbette CSS ile biçimlendirilebilir!


HTML Bağlantıları - Hedef Nitelik

Varsayılan olarak, bağlantılı sayfa mevcut tarayıcı penceresinde görüntülenecektir. Bunu değiştirmek için bağlantı için başka bir hedef belirtmelisiniz.

Nitelik target, bağlantılı belgenin nerede açılacağını belirtir.

Nitelik targetaşağıdaki değerlerden birine sahip olabilir:

 • _self- Varsayılan. Belgeyi, tıklandığı pencerede/sekmede açar
 • _blank- Belgeyi yeni bir pencerede veya sekmede açar
 • _parent- Belgeyi ana çerçevede açar
 • _top- Belgeyi pencerenin tam gövdesinde açar

Örnek

Bağlantılı belgeyi yeni bir tarayıcı penceresinde veya sekmesinde açmak için target="_blank" kullanın:

<a href="https://www.w3schools.com/" target="_blank">Visit W3Schools!</a>

Mutlak URL'ler ve Göreli URL'ler

Yukarıdaki her iki örnek de öznitelikte mutlak bir URL (tam web adresi) kullanıyor.href

Yerel bir bağlantı (aynı web sitesindeki bir sayfaya bağlantı), göreli bir URL ile belirtilir ("https://www" bölümü olmadan):

Örnek

<h2>Absolute URLs</h2>
<p><a href="https://www.w3.org/">W3C</a></p>
<p><a href="https://www.google.com/">Google</a></p>

<h2>Relative URLs</h2>
<p><a href="html_images.asp">HTML Images</a></p>
<p><a href="/css/default.asp">CSS Tutorial</a></p>


HTML Bağlantıları - Bir Resmi Bağlantı Olarak Kullan

Bir görseli bağlantı olarak kullanmak için <img> etiketi etiketin içine koymanız <a>yeterlidir:

Örnek

<a href="default.asp">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

Bir E-posta Adresine Bağlantı

mailto:Kullanıcının e-posta programını açan bir bağlantı oluşturmak için özelliğin içinde kullanın href(yeni bir e-posta göndermelerine izin vermek için):

Örnek

<a href="mailto:[email protected]">Send email</a>

Bağlantı Olarak Düğme

Bir HTML düğmesini bağlantı olarak kullanmak için biraz JavaScript kodu eklemeniz gerekir.

JavaScript, bir düğme tıklaması gibi belirli olaylarda ne olacağını belirtmenize olanak tanır:

Örnek

<button onclick="document.location='default.asp'">HTML Tutorial</button>

İpucu: JavaScript Eğitimimizde JavaScript hakkında daha fazla bilgi edinin .


Bağlantı Başlıkları

Öznitelik , titlebir öğe hakkında ek bilgi belirtir. Bilgi, çoğunlukla fare öğenin üzerine geldiğinde bir araç ipucu metni olarak gösterilir.

Örnek

<a href="https://www.w3schools.com/html/" title="Go to W3Schools HTML section">Visit our HTML Tutorial</a>

Mutlak URL'ler ve Göreli URL'ler hakkında daha fazlası

Örnek

Bir web sayfasına bağlanmak için tam URL kullanın: 

<a href="https://www.w3schools.com/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Örnek

Geçerli web sitesindeki html klasöründe bulunan bir sayfaya bağlantı: 

<a href="/html/default.asp">HTML tutorial</a>

Örnek

Geçerli sayfayla aynı klasörde bulunan bir sayfaya bağlantı: 

<a href="default.asp">HTML tutorial</a>


Bölüm özeti

 • <a>Bir bağlantıyı tanımlamak için öğeyi kullanın
 • hrefBağlantı adresini tanımlamak için özniteliği kullanın
 • targetBağlantılı belgenin nerede açılacağını tanımlamak için özniteliği kullanın
 • Bir görüntüyü bağlantı olarak kullanmak için <img>(inside) öğesini kullanın<a>
 • Kullanıcının e-posta programını açan bir bağlantı oluşturmak mailto:için öznitelik içindeki şemayı kullanın. href

HTML Bağlantı Etiketleri

Tag Description
<a>Defines a hyperlink

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .