HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Görselleri


Görüntüler, bir web sayfasının tasarımını ve görünümünü iyileştirebilir.


Örnek

<img src="pic_trulli.jpg" alt="Italian Trulli">

Örnek

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket">

Örnek

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">

HTML Görüntüleri Sözdizimi

HTML <img>etiketi, bir web sayfasına bir resim gömmek için kullanılır.

Görüntüler teknik olarak bir web sayfasına eklenmez; resimler web sayfalarına bağlıdır. <img>etiketi, başvurulan görüntü için bir tutma alanı oluşturur .

Etiket <img>boş, yalnızca öznitelikleri içeriyor ve bir kapanış etiketi yok.

Etiketin <img>iki gerekli özelliği vardır:

  • src - Resmin yolunu belirtir
  • alt - Resim için alternatif bir metin belirtir

Sözdizimi

<img src="url" alt="alternatetext">

src Özelliği

Gerekli srcöznitelik, görüntünün yolunu (URL) belirtir.

Not: Bir web sayfası yüklendiğinde, o anda görüntüyü bir web sunucusundan alan ve sayfaya ekleyen tarayıcıdır. Bu nedenle, görüntünün web sayfasına göre aynı noktada kaldığından emin olun, aksi takdirde ziyaretçileriniz kırık bir bağlantı simgesi alır. altTarayıcı resmi bulamıyorsa, kopuk bağlantı simgesi ve metin gösterilir.

Örnek

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">


alt Özellik

Gerekli altöznitelik, kullanıcı herhangi bir nedenle görüntüleyemezse (yavaş bağlantı, src özniteliğindeki bir hata veya kullanıcı bir ekran okuyucu kullanıyorsa) bir resim için alternatif bir metin sağlar.

Özelliğin değeri alt, resmi açıklamalıdır:

Örnek

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers in Chania">

Bir tarayıcı bir resim bulamazsa, alt özniteliğin değerini görüntüler:

Örnek

<img src="wrongname.gif" alt="Flowers in Chania">

İpucu: Ekran okuyucu, HTML kodunu okuyan ve kullanıcının içeriği "dinlemesine" olanak tanıyan bir yazılım programıdır. Ekran okuyucular, görme engelli veya öğrenme engelli kişiler için kullanışlıdır.


Görüntü Boyutu - Genişlik ve Yükseklik

styleBir görüntünün genişliğini ve yüksekliğini belirtmek için özniteliği kullanabilirsiniz .

Örnek

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" style="width:500px;height:600px;">

Alternatif olarak, widthand heightözniteliklerini kullanabilirsiniz:

Örnek

<img src="img_girl.jpg" alt="Girl in a jacket" width="500" height="600">

ve öznitelikleri her zaman görüntünün genişliğini ve yüksekliğini piksel cinsinden tanımlar width.height

Not: Her zaman bir görüntünün genişliğini ve yüksekliğini belirtin. Genişlik ve yükseklik belirtilmezse, resim yüklenirken web sayfası titreyebilir.


Genişlik ve Yükseklik veya Stil?

, widthve heightniteliklerinin styletümü HTML'de geçerlidir.

styleAncak, özniteliği kullanmanızı öneririz . Stil sayfalarının görüntülerin boyutunu değiştirmesini engeller:

Örnek

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
  width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" width="128" height="128">

<img src="html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

</body>
</html>

Başka Bir Klasördeki Görüntüler

srcResimleriniz bir alt klasördeyse, özniteliğe klasör adını eklemelisiniz :

Örnek

<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" style="width:128px;height:128px;">

Başka Bir Sunucudaki/Web Sitesindeki Görüntüler

Bazı web siteleri başka bir sunucudaki bir resme işaret eder.

Başka bir sunucudaki bir resme işaret etmek için, srcöznitelikte mutlak (tam) bir URL belirtmelisiniz:

Örnek

<img src="https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg" alt="W3Schools.com">

Dış görsellerle ilgili notlar: Dış görsellerin telif hakkı alınmış olabilir. Kullanmak için izin almazsanız, telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Ayrıca, harici görüntüleri kontrol edemezsiniz; aniden kaldırılabilir veya değiştirilebilir.


Hareketli Görüntüler

HTML, animasyonlu GIF'lere izin verir:

Örnek

<img src="programming.gif" alt="Computer Man" style="width:48px;height:48px;">

Bağlantı olarak resim

Bir resmi bağlantı olarak kullanmak için <img>etiketi etiketin içine yerleştirin <a> :

Örnek

<a href="default.asp">
  <img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>

Görüntü Yüzer

floatResmin bir metnin sağına veya soluna kaymasını sağlamak için CSS özelliğini kullanın :

Örnek

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:right;width:42px;height:42px;">
The image will float to the right of the text.</p>

<p><img src="smiley.gif" alt="Smiley face" style="float:left;width:42px;height:42px;">
The image will float to the left of the text.</p>

İpucu: CSS Float hakkında daha fazla bilgi edinmek için CSS Float Eğitimimizi okuyun .


Ortak Görüntü Formatları

Tüm tarayıcılarda (Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera) desteklenen en yaygın görüntü dosyası türleri şunlardır:

Abbreviation File Format File Extension
APNG Animated Portable Network Graphics .apng
GIF Graphics Interchange Format .gif
ICO Microsoft Icon .ico, .cur
JPEG Joint Photographic Expert Group image .jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .pjp
PNG Portable Network Graphics .png
SVG Scalable Vector Graphics .svg

Bölüm özeti

  • <img>Bir görüntüyü tanımlamak için HTML öğesini kullanın
  • srcResmin URL'sini tanımlamak için HTML özelliğini kullanın
  • altBir resim görüntülenemiyorsa, bir resim için alternatif bir metin tanımlamak üzere HTML niteliğini kullanın.
  • Resmin boyutunu tanımlamak için HTML widthve heightnitelikleri veya CSS widthve özellikleri kullanınheight
  • floatResmin sola veya sağa kaymasına izin vermek için CSS özelliğini kullanın

Not: Büyük resimlerin yüklenmesi zaman alır ve web sayfanızı yavaşlatabilir. Görselleri dikkatli kullanın.


HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

Resmin boyutunu 250 piksel genişliğe ve 400 piksel yüksekliğe ayarlamak için HTML resim özniteliklerini kullanın.

<img src="çığlık.png"="250"="400">


HTML Resim Etiketleri

Tag Description
<img> Defines an image
<map> Defines an image map
<area> Defines a clickable area inside an image map
<picture> Defines a container for multiple image resources

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .