HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Web Depolama API'sı


HTML web depolama; çerezlerden daha iyidir.


HTML Web Depolama Nedir?

Web depolama ile web uygulamaları, verileri kullanıcının tarayıcısında yerel olarak depolayabilir.

HTML5'ten önce, uygulama verilerinin her sunucu isteğine dahil olan çerezlerde saklanması gerekiyordu. Web depolaması daha güvenlidir ve büyük miktarda veri web sitesi performansını etkilemeden yerel olarak depolanabilir.

Çerezlerin aksine, depolama limiti çok daha büyüktür (en az 5MB) ve bilgiler asla sunucuya aktarılmaz.

Web depolama, kaynak başınadır (etki alanı ve protokol başına). Tek bir kaynaktan tüm sayfalar aynı verileri depolayabilir ve bunlara erişebilir.


Tarayıcı Desteği

Tablodaki sayılar, Web Depolamasını tam olarak destekleyen ilk tarayıcı sürümünü belirtir.

API
Web Storage 4.0 8.0 3.5 4.0 11.5

HTML Web Depolama Nesneleri

HTML web depolama, istemcide veri depolamak için iki nesne sağlar:

  • window.localStorage- son kullanma tarihi olmayan verileri depolar
  • window.sessionStorage- bir oturum için veri depolar (tarayıcı sekmesi kapatıldığında veriler kaybolur)

Web depolamayı kullanmadan önce localStorage ve sessionStorage için tarayıcı desteğini kontrol edin:

if (typeof(Storage) !== "undefined") {
  // Code for localStorage/sessionStorage.
} else {
  // Sorry! No Web Storage support..
}


localStorage Nesnesi

localStorage nesnesi, son kullanma tarihi olmayan verileri depolar. Tarayıcı kapatıldığında veriler silinmeyecek ve sonraki gün, hafta veya yıl içinde kullanıma sunulacaktır.

Örnek

// Store
localStorage.setItem("lastname", "Smith");

// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.getItem("lastname");

Örnek açıkladı:

  • name="lastname" ve value="Smith" ile bir localStorage adı/değer çifti oluşturun
  • "Soyadı" değerini alın ve id="result" ile öğeye ekleyin

Yukarıdaki örnek şu şekilde de yazılabilir:

// Store
localStorage.lastname = "Smith";
// Retrieve
document.getElementById("result").innerHTML = localStorage.lastname;

"Soyadı" localStorage öğesini kaldırmak için sözdizimi aşağıdaki gibidir:

localStorage.removeItem("lastname");

Not: Ad/değer çiftleri her zaman dizeler olarak saklanır. Gerektiğinde bunları başka bir biçime dönüştürmeyi unutmayın!

Aşağıdaki örnek, bir kullanıcının bir düğmeyi kaç kez tıkladığını sayar. Bu kodda, değer dizesi, sayacı artırabilmek için bir sayıya dönüştürülür:

Örnek

if (localStorage.clickcount) {
  localStorage.clickcount = Number(localStorage.clickcount) + 1;
} else {
  localStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
localStorage.clickcount + " time(s).";

sessionStorage Nesnesi

Nesne, verileri yalnızca bir oturum için depolaması dışında localStorage sessionStoragenesnesine eşittir . Kullanıcı belirli tarayıcı sekmesini kapattığında veriler silinir.

Aşağıdaki örnek, geçerli oturumda bir kullanıcının bir düğmeyi kaç kez tıkladığını sayar:

Örnek

if (sessionStorage.clickcount) {
  sessionStorage.clickcount = Number(sessionStorage.clickcount) + 1;
} else {
  sessionStorage.clickcount = 1;
}
document.getElementById("result").innerHTML = "You have clicked the button " +
sessionStorage.clickcount + " time(s) in this session.";