HTML Eğitimi

HTML ANA SAYFA HTML'ye Giriş HTML Düzenleyiciler HTML Temel HTML Öğeleri HTML Özellikleri HTML Başlıkları HTML Paragrafları HTML Stilleri HTML Biçimlendirme HTML Alıntılar HTML Yorumları HTML Renkleri HTML CSS'si HTML Bağlantıları HTML Görselleri HTML Sık Kullanılan Simgesi HTML Tabloları HTML Listeleri HTML Bloğu ve Satır İçi HTML Sınıfları HTML Kimliği HTML İç Çerçeveleri HTML JavaScript'i HTML Dosya Yolları HTML Başlığı HTML Düzeni HTML Duyarlı HTML Bilgisayar Kodu HTML Semantiği HTML Stil Kılavuzu HTML Varlıkları HTML Sembolleri HTML Emojileri HTML Karakter Seti HTML URL Kodlaması HTML'ye karşı XHTML

HTML Formları

HTML Formları HTML Formu Nitelikleri HTML Form Öğeleri HTML Giriş Türleri HTML Girdi Nitelikleri HTML Giriş Formu Nitelikleri

HTML Grafikleri

HTML Kanvas HTML SVG'si

HTML Ortamı

HTML Ortamı HTML Videosu HTML Ses HTML Eklentileri HTML YouTube

HTML API'leri

HTML Coğrafi Konum HTML Sürükle/Bırak HTML Web Depolama HTML Web Çalışanları HTML ÖAM

HTML Örnekleri

HTML Örnekleri HTML Testi HTML Alıştırmaları HTML Sertifikası HTML Özeti HTML Erişilebilirliği

HTML Referansları

HTML Etiket Listesi HTML Özellikleri HTML Genel Nitelikleri HTML Tarayıcı Desteği HTML Olayları HTML Renkleri HTML Kanvas HTML Ses/Video HTML Doktipleri HTML Karakter Kümeleri HTML URL Kodlaması HTML Dil Kodları HTTP Mesajları HTTP Yöntemleri PX'den EM'ye Dönüştürücü Klavye kısayolları

HTML Girdi Nitelikleri


Bu bölüm, HTML <input>öğesinin farklı özniteliklerini açıklar.


değer Özellik

input valueniteliği, bir giriş alanı için bir başlangıç ​​değeri belirtir:

Örnek

Başlangıç ​​(varsayılan) değerlere sahip giriş alanları:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>

Salt okunur Özellik

input readonlyözelliği, bir girdi alanının salt okunur olduğunu belirtir.

Salt okunur bir giriş alanı değiştirilemez (ancak, bir kullanıcı üzerine gelebilir, onu vurgulayabilir ve metni ondan kopyalayabilir).

Form gönderilirken salt okunur bir giriş alanının değeri gönderilecektir!

Örnek

Salt okunur bir giriş alanı:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" readonly><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>

Engelli Özelliği

input disabledözelliği, bir giriş alanının devre dışı bırakılması gerektiğini belirtir.

Devre dışı bırakılmış bir giriş alanı kullanılamaz ve tıklanamaz.

Formu gönderirken devre dışı bırakılmış bir giriş alanının değeri gönderilmeyecektir!

Örnek

Devre dışı bırakılmış bir giriş alanı:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John" disabled><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe">
</form>


boyut Özelliği

input sizeniteliği, bir girdi alanının karakter cinsinden görünür genişliğini belirtir.

için varsayılan değer size20'dir.

Not: Özellik sizeşu giriş türleriyle çalışır: metin, arama, tel, url, e-posta ve parola.

Örnek

Bir giriş alanı için bir genişlik ayarlayın:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" size="4">
</form>

maksimum uzunluk Özelliği

input maxlengthözelliği, bir giriş alanında izin verilen maksimum karakter sayısını belirtir.

Not: a maxlengthayarlandığında, giriş alanı belirtilen karakter sayısından fazlasını kabul etmeyecektir. Ancak bu özellik herhangi bir geri bildirim sağlamaz. Yani kullanıcıyı uyarmak istiyorsanız JavaScript kodu yazmalısınız.

Örnek

Bir giriş alanı için maksimum uzunluk ayarlayın:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" size="50"><br>
  <label for="pin">PIN:</label><br>
  <input type="text" id="pin" name="pin" maxlength="4" size="4">
</form>

Min ve max Nitelikler

Giriş minve maxnitelikler, bir giriş alanı için minimum ve maksimum değerleri belirtir.

and öznitelikleri şu mingiriş maxtürleriyle çalışır: sayı, aralık, tarih, tarih-saat-yerel, ay, saat ve hafta.

İpucu: Bir dizi yasal değer oluşturmak için max ve min özelliklerini birlikte kullanın.

Örnek

Bir maksimum tarih, bir minimum tarih ve bir dizi yasal değer belirleyin:

<form>
  <label for="datemax">Enter a date before 1980-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31"><br><br>

  <label for="datemin">Enter a date after 2000-01-01:</label>
  <input type="date" id="datemin" name="datemin" min="2000-01-02"><br><br>

  <label for="quantity">Quantity (between 1 and 5):</label>
  <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="5">
</form>

Çoklu Nitelik

input multipleözelliği, kullanıcının bir girdi alanına birden fazla değer girmesine izin verildiğini belirtir.

Öznitelik şu multiplegiriş türleriyle çalışır: e-posta ve dosya.

Örnek

Birden çok değeri kabul eden bir dosya yükleme alanı:

<form>
  <label for="files">Select files:</label>
  <input type="file" id="files" name="files" multiple>
</form>

desen Niteliği

input patternözelliği, form gönderildiğinde giriş alanının değerinin kontrol edildiği normal bir ifadeyi belirtir.

Nitelik patternşu giriş türleriyle çalışır: metin, tarih, arama, url, tel, e-posta ve parola.

İpucu: Kullanıcıya yardımcı olmak için kalıbı açıklamak için genel başlık özelliğini kullanın.

İpucu: JavaScript eğitimimizde normal ifadeler hakkında daha fazla bilgi edinin .

Örnek

Yalnızca üç harf içerebilen (sayı veya özel karakter içermeyen) bir giriş alanı:

<form>
  <label for="country_code">Country code:</label>
  <input type="text" id="country_code" name="country_code"
  pattern="[A-Za-z]{3}" title="Three letter country code">
</form>

yer tutucu Özellik

input placeholderözniteliği, bir girdi alanının beklenen değerini açıklayan kısa bir ipucu belirtir (örnek bir değer veya beklenen biçimin kısa bir açıklaması).

Kısa ipucu, kullanıcı bir değer girmeden önce giriş alanında görüntülenir.

Nitelik placeholderşu giriş türleriyle çalışır: metin, arama, url, tel, e-posta ve parola.

Örnek

Yer tutucu metin içeren bir giriş alanı:

<form>
  <label for="phone">Enter a phone number:</label>
  <input type="tel" id="phone" name="phone"
  placeholder="123-45-678"
  pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}">
</form>

Gerekli Nitelik

input requiredözelliği, formu göndermeden önce bir giriş alanının doldurulması gerektiğini belirtir.

Nitelik requiredşu giriş türleriyle çalışır: metin, arama, url, tel, e-posta, parola, tarih seçiciler, sayı, onay kutusu, radyo ve dosya.

Örnek

Gerekli bir giriş alanı:

<form>
  <label for="username">Username:</label>
  <input type="text" id="username" name="username" required>
</form>

adım Özelliği

input stepözelliği, bir giriş alanı için yasal sayı aralıklarını belirtir.

Örnek: step="3" ise yasal sayılar -3, 0, 3, 6 vb. olabilir.

İpucu: Bu öznitelik, bir dizi yasal değer oluşturmak için maks ve min öznitelikleri ile birlikte kullanılabilir.

Nitelik stepşu giriş türleriyle çalışır: sayı, aralık, tarih, yerel tarih-saat, ay, saat ve hafta.

Örnek

Belirtilen yasal sayı aralıklarına sahip bir giriş alanı:

<form>
  <label for="points">Points:</label>
  <input type="number" id="points" name="points" step="3">
</form>

Not: Giriş kısıtlamaları kusursuz değildir ve JavaScript, geçersiz giriş eklemek için birçok yol sağlar. Girişi güvenli bir şekilde kısıtlamak için alıcı (sunucu) tarafından da kontrol edilmelidir!


Otomatik odaklama Özelliği

input autofocusözelliği, sayfa yüklendiğinde bir giriş alanının otomatik olarak odaklanması gerektiğini belirtir.

Örnek

Sayfa yüklendiğinde "Ad" giriş alanının otomatik olarak odaklanmasına izin verin:

<form>
  <label for="fname">First name:</label><br>
  <input type="text" id="fname" name="fname" autofocus><br>
  <label for="lname">Last name:</label><br>
  <input type="text" id="lname" name="lname">
</form>

yükseklik ve genişlik Nitelikleri

Giriş heightve nitelikler, bir öğenin widthyüksekliğini ve genişliğini belirtir .<input type="image">

İpucu: Görüntüler için her zaman hem yükseklik hem de genişlik özelliklerini belirtin. Yükseklik ve genişlik ayarlanırsa, sayfa yüklendiğinde görüntü için gerekli alan ayrılır. Bu nitelikler olmadan tarayıcı görüntünün boyutunu bilmez ve ona uygun alanı ayıramaz. Efekt, yükleme sırasında (resimler yüklenirken) sayfa düzeninin değişmesi olacaktır.

Örnek

Bir resmi, yükseklik ve genişlik öznitelikleriyle birlikte gönder düğmesi olarak tanımlayın:

<form>
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <input type="image" src="img_submit.gif" alt="Submit" width="48" height="48">
</form>

Liste Özelliği

input listniteliği, <datalist>bir <input> öğesi için önceden tanımlanmış seçenekleri içeren bir öğeye başvurur.

Örnek

Bir <datalist> içinde önceden tanımlanmış değerlere sahip bir <input> öğesi:

<form>
  <input list="browsers">
  <datalist id="browsers">
    <option value="Internet Explorer">
    <option value="Firefox">
    <option value="Chrome">
    <option value="Opera">
    <option value="Safari">
  </datalist>
</form>

otomatik tamamlama Özelliği

input autocompleteözniteliği, bir formun veya bir giriş alanının otomatik tamamlamanın açık mı yoksa kapalı mı olması gerektiğini belirtir.

Otomatik tamamlama, tarayıcının değeri tahmin etmesine olanak tanır. Bir kullanıcı bir alana yazmaya başladığında, tarayıcı, daha önce yazılan değerlere göre alanı doldurma seçeneklerini göstermelidir.

autocompleteÖznitelik şu türlerle çalışır : metin <form>, <input>arama, url, tel, e-posta, parola, tarih seçiciler, aralık ve renk.

Örnek

Bir giriş alanı için otomatik tamamlamanın açık ve kapalı olduğu bir HTML formu:

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
  <label for="fname">First name:</label>
  <input type="text" id="fname" name="fname"><br><br>
  <label for="lname">Last name:</label>
  <input type="text" id="lname" name="lname"><br><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" autocomplete="off"><br><br>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>

İpucu: Bazı tarayıcılarda bunun çalışması için bir otomatik tamamlama işlevini etkinleştirmeniz gerekebilir (Tarayıcının menüsünde "Tercihler" altına bakın).


HTML Alıştırmaları

Egzersizlerle Kendinizi Test Edin

Egzersiz yapmak:

Aşağıdaki giriş alanına "Buradaki adınız" yazan yer tutucu ekleyin.

<form action="/action_page.php">
<input type="text">
</form>


HTML Formu ve Giriş Öğeleri

Tag Description
<form> Defines an HTML form for user input
<input> Defines an input control

Mevcut tüm HTML etiketlerinin tam listesi için HTML Etiket Referansımızı ziyaret edin .